Μεσαιωνική Γλαρέντζα

Η Γλαρέντζα αποτέλεσε κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας σημαντική οχυρωμένη πόλη καθώς και λιμάνι της Πελοποννήσου. Η πόλη χτίστηκε στη θέση της Αρχαίας Κυλλήνης από τους Βιλλεαρδουίνους (13ος αι.).